Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Sóc Trăng 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  7.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  6.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94%
 • Lượng mưa
  3.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.4°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 27/07
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71%
 • Lượng mưa
  2.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 28/07
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35%
 • Lượng mưa
  0.44 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Sóc Trăng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành - Sóc Trăng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Thành

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.89 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

4.43

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành