Dự báo thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
36°

mây cụm

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.5°/37.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.6°/30.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.1°/35.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  7.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mây đen u ám
37°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29.9°/39.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  38°/30°
 • temperature
  Sáng/Tối
  30°/36.1°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  7.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mây đen u ám
38°

mây đen u ám

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.8°/40.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  38.5°/28.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/36.4°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  6.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/39.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39%
 • Lượng mưa
  1.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.4°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/37.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  6.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/37.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.6°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/35.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Quảng Trị

mây cụm

36°

mây cụm

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

37°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.74 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

11.28

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Quảng Trị