Dự báo thời tiết Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.8%
 • Lượng mưa
  1.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/28.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  6.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.4°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  24%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/28.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  8.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  11.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.3°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  9.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.8°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.9%
 • Lượng mưa
  1.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.2°/28.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  998 hPa
 • wind
  Gió
  9.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.4°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.4°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • wind
  Gió
  9.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Vĩnh Linh

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.33 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vĩnh Linh