Dự báo thời tiết Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  12.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.7°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa cường độ nặng
28°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/28.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  33.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.7%
 • Lượng mưa
  9.07 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/28.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.4%
 • Lượng mưa
  0.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.5°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/30.5°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hướng Hóa

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.94 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hướng Hóa