Thời tiết Huyện Hải Lăng - Quảng Trị theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.72

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.81

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

88%

T3 25/06
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.01

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.32

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.88

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.3

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.51

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.7

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.31

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.03

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

6.817 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

93%

T4 26/06
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.7

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

9.989 km

UV

5.53

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.07

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.77

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.48

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hải Lăng - Quảng Trị trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hải Lăng

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.85 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

1.81

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hải Lăng