Dự báo thời tiết Huyện Gio Linh - Quảng Trị 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
38°

mây đen u ám

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.4°/39.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  38.4°/28.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  31°/35.6°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  7.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa nhẹ
38°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/40°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43.8%
 • Lượng mưa
  1.44 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  38.5°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.6°/36.5°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  6.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa nhẹ
38°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.2°/39.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.1%
 • Lượng mưa
  0.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  38.1°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/35.4°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  6.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/37.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/37°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  6.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 18/06
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.1°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/36.6°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  6.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gio Linh - Quảng Trị 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Gio Linh - Quảng Trị 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Gio Linh

mây đen u ám

38°

mây đen u ám

Cảm giác như 43°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

39°

Độ ẩm

38%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.26 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

10.81

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Gio Linh