Dự báo thời tiết Uông Bí - Quảng Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79%
 • Lượng mưa
  3.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.8°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82.6%
 • Lượng mưa
  12.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  32.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.4°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/28.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  36.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.9°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/28.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  44.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Uông Bí - Quảng Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Uông Bí - Quảng Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Uông Bí

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.2 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Uông Bí