Thời tiết Quảng Ninh theo giờ

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.51

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.81

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

96%

T6 26/07
Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.13

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.1

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.9

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.54

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.61

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.08

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.44

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.57

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.65

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.83

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

9.945 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

96%

T7 27/07
Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.15 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.99

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.86

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.26

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.7

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.52

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.89

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.39

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.99

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.92

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Ninh trong 12h tới

Thời tiết Quảng Ninh

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

84%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.18 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

2.51

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quảng Ninh