Dự báo thời tiết Quảng Yên - Quảng Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65%
 • Lượng mưa
  5.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.9°/28.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  2.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  15.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.3°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/30.5°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  7.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92%
 • Lượng mưa
  4.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.7°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 18/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88%
 • Lượng mưa
  7.71 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Yên - Quảng Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Quảng Yên - Quảng Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Quảng Yên

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

76%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.45 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

1.37

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quảng Yên