Thời tiết Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.24

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.39

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.796 km

UV

6.42

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.65

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.29

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.51

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.45

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.69

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.23

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.02

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

93%

CN 21/07
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.24

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.22

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.33

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.39

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.33

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.78

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.08

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.73

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.6

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.32

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.63

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

91%

T2 22/07
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Vân Đồn

mưa vừa

29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.69 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

3.39

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vân Đồn