Dự báo thời tiết Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.8%
 • Lượng mưa
  0.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.5°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.1%
 • Lượng mưa
  8.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  2.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.9%
 • Lượng mưa
  6.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/28.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.1°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79%
 • Lượng mưa
  2.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.5%
 • Lượng mưa
  4.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tiên Yên

mây đen u ám

34°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

11.38

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tiên Yên