Dự báo thời tiết Huyện Hải Hà - Quảng Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.1%
 • Lượng mưa
  0.27 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.8°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.2%
 • Lượng mưa
  8.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.6°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  2.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.8%
 • Lượng mưa
  5.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.6°/28.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.8°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.7%
 • Lượng mưa
  1.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/28.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.1°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.9%
 • Lượng mưa
  4.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.4°/28.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hải Hà - Quảng Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hải Hà - Quảng Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hải Hà

mây đen u ám

34°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

11.38

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hải Hà