Dự báo thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.1%
 • Lượng mưa
  8.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.8°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/07
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  12.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa cường độ nặng
26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  24.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.6°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/25.8°
 • pressure
  Áp suất
  996 hPa
 • wind
  Gió
  4.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/28.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  22.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.8°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  995 hPa
 • wind
  Gió
  3.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.1%
 • Lượng mưa
  15.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  994 hPa
 • wind
  Gió
  2.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cô Tô - Quảng Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cô Tô - Quảng Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Cô Tô

mưa nhẹ

33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.06 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

11.96

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cô Tô