Dự báo thời tiết Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.3°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64.1%
 • Lượng mưa
  6.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.5°/28.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  2.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  15.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  8.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/27.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Bình Liêu

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

70%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.52 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

2.87

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bình Liêu