Dự báo thời tiết Hạ Long - Quảng Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.4°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70%
 • Lượng mưa
  2.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.1°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.1°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 21/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.3°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  42.2%
 • Lượng mưa
  1.46 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.5°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32.1%
 • Lượng mưa
  1.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.1°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 23/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.1%
 • Lượng mưa
  1.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.3°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 24/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  7.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hạ Long - Quảng Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Hạ Long - Quảng Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Hạ Long

mây cụm

32°

mây cụm

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

67%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.5 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

2.22

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Hạ Long