Dự báo thời tiết Đông Triều - Quảng Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98%
 • Lượng mưa
  10.71 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  995 hPa
 • wind
  Gió
  1.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa vừa
36°

mưa vừa

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.1%
 • Lượng mưa
  6.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.7°/28.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  995 hPa
 • wind
  Gió
  1.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 27/07
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.1°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44.6%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.3°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  2.89 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 28/07
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  14.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.6°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 29/07
mưa cường độ nặng
25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/25.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  43.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.7°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  1.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đông Triều - Quảng Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Đông Triều - Quảng Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Đông Triều

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

84%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.18 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

2.51

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Đông Triều