Dự báo thời tiết Thị xã Đức Phổ - Quảng Ngãi 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/36.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33.2%
 • Lượng mưa
  1.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.2°/27.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mưa nhẹ
38°

mưa nhẹ

Cảm giác như 44°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/38.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  53.4%
 • Lượng mưa
  3.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  39°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/33.1°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  5.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
37°

mưa vừa

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.1%
 • Lượng mưa
  4.39 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.6°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  5.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Đức Phổ - Quảng Ngãi 3 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Đức Phổ - Quảng Ngãi 3 ngày tới

Thời tiết Thị xã Đức Phổ

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 42°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

36°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.23 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

4.59

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Đức Phổ