Dự báo thời tiết Huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/35.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.6%
 • Lượng mưa
  1.46 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.1°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.88 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/35.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.8%
 • Lượng mưa
  3.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.5°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 23/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  12.29 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 24/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.8%
 • Lượng mưa
  1.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.6°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 25/06
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47.6%
 • Lượng mưa
  1.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.1°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tư Nghĩa

mây đen u ám

34°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.52 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

4.15

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tư Nghĩa