Dự báo thời tiết Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
37°

mưa nhẹ

Cảm giác như 44°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  42.9%
 • Lượng mưa
  1.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.6°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/33.7°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  5.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa nhẹ
37°

mưa nhẹ

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/38.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.1%
 • Lượng mưa
  3.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.5°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  5.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80.6%
 • Lượng mưa
  1.44 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.3°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/36.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51.7%
 • Lượng mưa
  1.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.3°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 18/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.1%
 • Lượng mưa
  6.39 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Sơn Hà

mây cụm

37°

mây cụm

Cảm giác như 43°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

37°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.9 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

12.48

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sơn Hà