Dự báo thời tiết Huyện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Hiện tại
mưa cường độ nặng
24°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  41.85 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/24.2°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.2%
 • Lượng mưa
  14.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa cường độ nặng
32°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  36.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.6°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  18.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.7%
 • Lượng mưa
  8.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Nghĩa Hành

mưa nhẹ

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

25°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nghĩa Hành