Thời tiết Xã Ba Cung - Huyện Ba Tơ

mây đen u ám

35.7°

mây đen u ám

Cảm giác như 42°
Nhiệt độ tại Xã Ba Cung - Huyện Ba Tơ
Thấp/Cao

25°

/

36.9°

Độ ẩm tại Xã Ba Cung - Huyện Ba Tơ
Độ ẩm

53.6%

Tầm nhìn tại Xã Ba Cung - Huyện Ba Tơ
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Ba Cung - Huyện Ba Tơ
Gió

4.23 km/h

Điểm ngưng tại Xã Ba Cung - Huyện Ba Tơ
Điểm ngưng

24.5°

Tia UV tại Xã Ba Cung - Huyện Ba Tơ
UV

4.59

Nhiệt độ Xã Ba Cung - Huyện Ba Tơ

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Ba Cung - Huyện Ba Tơ
35.7° / 43°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Ba Cung - Huyện Ba Tơ
26.1° / 29.3°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Ba Cung - Huyện Ba Tơ
26° / 27.1°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Ba Cung - Huyện Ba Tơ
34.1° / 41.1°

Thời tiết Xã Ba Cung - Huyện Ba Tơ theo giờ

3:00 pm

35.7° / 42.8°

weather

dewpoint 53 %

mây đen u ám

4:00 pm

35.5° / 42.4°

weather

dewpoint 54 %

mây đen u ám

5:00 pm

35° / 41°

weather

dewpoint 58 %

mây đen u ám

6:00 pm

32° / 38.1°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28.8° / 33.2°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.2° / 28°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

9:00 pm

27.3° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

10:00 pm

28° / 29.3°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.6° / 29.4°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

12:00 am

27.6° / 29°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

1:00 am

27.6° / 29.3°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

2:00 am

28° / 27°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

3:00 am

27.2° / 27.4°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

4:00 am

27° / 26.1°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

5:00 am

26.7° / 26.7°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

6:00 am

27.3° / 30.5°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

7:00 am

29.9° / 33.8°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

8:00 am

33° / 37.7°

weather

dewpoint 58 %

mây đen u ám

9:00 am

34.9° / 39.6°

weather

dewpoint 50 %

mây cụm

10:00 am

36.9° / 42.9°

weather

dewpoint 45 %

mây cụm

11:00 am

38.3° / 44.7°

weather

dewpoint 43 %

mây cụm

12:00 pm

39° / 45°

weather

dewpoint 41 %

mây cụm

1:00 pm

38.8° / 44.1°

weather

dewpoint 42 %

mây cụm

2:00 pm

37.5° / 44.3°

weather

dewpoint 45 %

mây cụm

3:00 pm

36.7° / 43.1°

weather

dewpoint 51 %

mây rải rác

4:00 pm

34.6° / 41.3°

weather

dewpoint 55 %

mây rải rác

5:00 pm

33.6° / 39.6°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27.9° / 30.7°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26.9°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24.1° / 25.8°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24.1° / 25.1°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.3° / 25.8°

weather

dewpoint 85 %

mây cụm

11:00 pm

25° / 25.9°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

12:00 am

25.9° / 25.9°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

1:00 am

25° / 26.3°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

2:00 am

25.2° / 26.1°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

3:00 am

25.5° / 26.6°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

4:00 am

26.3° / 26.6°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

5:00 am

26.5° / 26.9°

weather

dewpoint 80 %

mây cụm

6:00 am

28° / 27.4°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

7:00 am

29.8° / 33.1°

weather

dewpoint 70 %

mây cụm

8:00 am

32.6° / 36.2°

weather

dewpoint 58 %

bầu trời quang đãng

9:00 am

34.7° / 39.1°

weather

dewpoint 51 %

mây thưa

10:00 am

36.9° / 42.7°

weather

dewpoint 47 %

mây thưa

11:00 am

37.2° / 42.9°

weather

dewpoint 44 %

mây thưa

12:00 pm

37.2° / 43.9°

weather

dewpoint 44 %

mây thưa

1:00 pm

37.5° / 43.9°

weather

dewpoint 45 %

mây thưa

2:00 pm

36.3° / 42.9°

weather

dewpoint 48 %

bầu trời quang đãng

Dự báo thời tiết Xã Ba Cung - Huyện Ba Tơ những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/34°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.49 km/h
dewpoint
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

38°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/33°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.21 km/h
dewpoint
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

37°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.06 km/h
dewpoint
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/33°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.14 km/h
dewpoint
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/33°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.12 km/h
dewpoint
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.13 km/h
dewpoint
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Ba Cung - Huyện Ba Tơ trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Ba Cung - Huyện Ba Tơ những ngày tới

Lượng mưa Xã Ba Cung - Huyện Ba Tơ những ngày tới