Dự báo thời tiết Huyện Phước Sơn - Quảng Nam 7 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

24°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phước Sơn - Quảng Nam 7 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phước Sơn - Quảng Nam 7 ngày tới

Thời tiết Huyện Phước Sơn

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

25°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.79 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phước Sơn