Dự báo thời tiết Huyện Phú Ninh - Quảng Nam 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/25.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  20.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.4°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/25.5°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa cường độ nặng
24°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/27.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  35.85 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.7°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  15.57 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Ninh - Quảng Nam 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phú Ninh - Quảng Nam 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Phú Ninh

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

25°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.79 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Ninh