Dự báo thời tiết Huyện Núi Thành - Quảng Nam 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/25.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  20.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.5°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa cường độ nặng
24°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/27.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  35.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.2°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  15.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.9%
 • Lượng mưa
  9.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.5%
 • Lượng mưa
  5.16 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Núi Thành - Quảng Nam 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Núi Thành - Quảng Nam 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Núi Thành

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

25°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.79 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Núi Thành