Dự báo thời tiết Huyện Nông Sơn - Quảng Nam 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  25.3%
 • Lượng mưa
  0.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 25/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.8°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.6%
 • Lượng mưa
  1.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 26/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.4%
 • Lượng mưa
  2.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nông Sơn - Quảng Nam 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nông Sơn - Quảng Nam 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Nông Sơn

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.1 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

7.12

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nông Sơn