Dự báo thời tiết Hội An - Quảng Nam 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.5%
 • Lượng mưa
  0.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.5°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mây cụm
33°

mây cụm

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.4°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/28.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/31°
 • pressure
  Áp suất
  998 hPa
 • wind
  Gió
  6.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mây cụm
32°

mây cụm

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.2°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  4.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hội An - Quảng Nam 3 ngày tới

Lượng mưa Hội An - Quảng Nam 3 ngày tới

Thời tiết Hội An

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

29°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.33 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

2.04

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Hội An