Dự báo thời tiết Huyện Tuyên Hóa - Quảng Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  74.6%
 • Lượng mưa
  6.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.3°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 25/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91%
 • Lượng mưa
  7.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 26/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  11.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/27.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 27/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92%
 • Lượng mưa
  7.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 28/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.5%
 • Lượng mưa
  2.85 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.7°/28.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuyên Hóa - Quảng Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tuyên Hóa - Quảng Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tuyên Hóa

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

29°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.81 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

1.05

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tuyên Hóa