Dự báo thời tiết Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.7°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81.5%
 • Lượng mưa
  4.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.4°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  5.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  21.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.8°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  6.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  18.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78%
 • Lượng mưa
  4.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43.9%
 • Lượng mưa
  0.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.9°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lệ Thủy

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

32°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.16

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lệ Thủy