Dự báo thời tiết Đồng Hới - Quảng Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.8%
 • Lượng mưa
  13.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.5°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  6.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.4°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  15.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.2°/28.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • wind
  Gió
  8.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.8°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  29.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.2°/28.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.5°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  998 hPa
 • wind
  Gió
  7.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.2°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/28.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.6°/31°
 • pressure
  Áp suất
  997 hPa
 • wind
  Gió
  8.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Hới - Quảng Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Đồng Hới - Quảng Bình 5 ngày tới

Thời tiết Đồng Hới

mưa vừa

28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.5 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

1.55

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Đồng Hới