Dự báo thời tiết Tuy Hoà - Phú Yên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.8°/35.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.4%
 • Lượng mưa
  1.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.8°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.6°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  6.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.3°/29.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.2°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  7.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.6°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/29.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.6°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  8.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.6°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  24.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.6°/29.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.8°/33.3°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  7.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.7°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  8.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/29.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.5°/33.7°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  7.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tuy Hoà - Phú Yên 5 ngày tới

Lượng mưa Tuy Hoà - Phú Yên 5 ngày tới

Thời tiết Tuy Hoà

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

35°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.89 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Tuy Hoà