Dự báo thời tiết Thị xã Đông Hòa - Phú Yên 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
36°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.4°/36.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.3°/28.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.8°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  6.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
36°

mưa vừa

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.9°/36.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.4%
 • Lượng mưa
  5.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.7°/27.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.5°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  6.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  2.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.6°/29.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/33.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 18/06
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.1%
 • Lượng mưa
  3.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.8°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Đông Hòa - Phú Yên 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Đông Hòa - Phú Yên 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Đông Hòa

mây rải rác

32°

mây rải rác

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

36°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.04 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0.56

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Đông Hòa