Dự báo thời tiết Huyện Tuy An - Phú Yên 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.6°/36.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  28%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.8°/28.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 19/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61%
 • Lượng mưa
  1.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 20/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  9.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.7°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 21/06
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.8%
 • Lượng mưa
  1.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  7.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  54.4%
 • Lượng mưa
  2.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  5.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuy An - Phú Yên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tuy An - Phú Yên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tuy An

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

36°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.56 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tuy An