Dự báo thời tiết Huyện Tây Hoà - Phú Yên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.8%
 • Lượng mưa
  1.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.4°/29.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  30°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  6.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.8°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  11.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.7°/29.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.2°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  7.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.7°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  8.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.5°/29.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.8°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  7.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.7°/29.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.9°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  7.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.6°/29.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29°/34.3°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  7.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tây Hoà - Phú Yên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tây Hoà - Phú Yên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tây Hoà

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.76 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

2.92

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tây Hoà