Dự báo thời tiết Huyện Sông Hinh - Phú Yên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81.9%
 • Lượng mưa
  1.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.7°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  8.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  17.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  7.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.4°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47.8%
 • Lượng mưa
  0.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  6.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.2%
 • Lượng mưa
  1.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.6%
 • Lượng mưa
  1.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.7°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sông Hinh - Phú Yên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sông Hinh - Phú Yên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Sông Hinh

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.82 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sông Hinh