Dự báo thời tiết Huyện Đồng Xuân - Phú Yên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81.4%
 • Lượng mưa
  2.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  8.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  17.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  7.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.9°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47.6%
 • Lượng mưa
  0.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.8°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  6.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.6%
 • Lượng mưa
  1.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đồng Xuân - Phú Yên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đồng Xuân - Phú Yên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đồng Xuân

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.82 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đồng Xuân