Dự báo thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/35.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  4.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.3°/28.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/33.1°
 • pressure
  Áp suất
  995 hPa
 • wind
  Gió
  2.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mây rải rác
36°

mây rải rác

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/38.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  5.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.2°/29.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/34.3°
 • pressure
  Áp suất
  995 hPa
 • wind
  Gió
  2.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 27/07
mưa vừa
37°

mưa vừa

Cảm giác như 44°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.4°/37.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  10.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.1°/28.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/33°
 • pressure
  Áp suất
  998 hPa
 • wind
  Gió
  2.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ 3 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ 3 ngày tới

Thời tiết Thị xã Phú Thọ

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

70%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.04 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

0.96

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Phú Thọ