Thời tiết Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.83

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.64

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.58

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.99

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.56

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.47

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.09

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.41

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.14 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.71

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.76

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.92

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

85%

T3 23/07
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.55

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

9.277 km

UV

4.85

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.52

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

7.574 km

UV

10.21

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.86

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.92

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.72

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.56

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.05

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

9.052 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

7.919 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

98%

T4 24/07
Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

3.867 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

3.663 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

2.754 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

99%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ trong 12h tới

Thời tiết Huyện Thanh Thuỷ

mưa vừa

25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Thuỷ