Thời tiết Huyện Thanh Ba - Phú Thọ theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.58

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.99

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.56

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.47

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.09

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.41

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.71

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.76

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.92

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

87%

T3 23/07
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.55

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.85

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

9.337 km

UV

7.52

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

6.711 km

UV

10.21

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.86

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.92

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.72

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.56

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.05

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

3.726 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

5.023 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

5.073 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

5.796 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

98%

T4 24/07
Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

6.853 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

4.858 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

7.052 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

7.363 km

UV

0.01

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

7.4 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Ba - Phú Thọ trong 12h tới

Thời tiết Huyện Thanh Ba

mưa cường độ nặng

29°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.21 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

5.58

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Ba