Dự báo thời tiết Huyện Lâm Thao - Phú Thọ 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/35.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.3%
 • Lượng mưa
  10.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.8°/28.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.5%
 • Lượng mưa
  19.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  997 hPa
 • wind
  Gió
  3.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mưa cường độ nặng
26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  48.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.6°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  996 hPa
 • wind
  Gió
  2.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  14.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  994 hPa
 • wind
  Gió
  2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa nhẹ
37°

mưa nhẹ

Cảm giác như 44°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/37.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.7%
 • Lượng mưa
  1.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.7°/30.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.5°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  994 hPa
 • wind
  Gió
  2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lâm Thao - Phú Thọ 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lâm Thao - Phú Thọ 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lâm Thao

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.56 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lâm Thao