Dự báo thời tiết Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.1°/37.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.2%
 • Lượng mưa
  11.29 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.1°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/36°
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • wind
  Gió
  4.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.3°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.3%
 • Lượng mưa
  9.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 23/06
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.4%
 • Lượng mưa
  6.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.2°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 24/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  36 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.3°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 25/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/28.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  31.44 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/25.5°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hạ Hoà

mưa vừa

37°

mưa vừa

Cảm giác như 44°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

37°

Độ ẩm

52%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.23 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

2.31

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hạ Hoà