Dự báo thời tiết Phú Thọ 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72%
 • Lượng mưa
  0.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/35°
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • wind
  Gió
  5.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 21/06
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95%
 • Lượng mưa
  8.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  4.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  11.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 23/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92%
 • Lượng mưa
  5.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 24/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  34.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Thọ 5 ngày tới

Lượng mưa Phú Thọ 5 ngày tới

Thời tiết Phú Thọ

mây cụm

37°

mây cụm

Cảm giác như 44°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

37°

Độ ẩm

48%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.19 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

4.54

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Phú Thọ