Dự báo thời tiết Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70.5%
 • Lượng mưa
  1.37 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.7%
 • Lượng mưa
  1.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89%
 • Lượng mưa
  3.79 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.5°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44.5%
 • Lượng mưa
  0.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.6%
 • Lượng mưa
  1.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Ninh Sơn

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.5 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ninh Sơn