Dự báo thời tiết Huyện Ninh Hải - Ninh Thuận 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.9%
 • Lượng mưa
  3.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.8°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  3.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  5.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 23/06
mưa cường độ nặng
25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/26.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.7%
 • Lượng mưa
  21.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.6°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  8.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 24/06
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  58%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 25/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82.1%
 • Lượng mưa
  1.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ninh Hải - Ninh Thuận 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ninh Hải - Ninh Thuận 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Ninh Hải

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

30°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.91 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

1.03

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ninh Hải