Dự báo thời tiết Huyện Bác Ái - Ninh Thuận 7 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.2 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.45 km/h
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bác Ái - Ninh Thuận 7 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bác Ái - Ninh Thuận 7 ngày tới

Thời tiết Huyện Bác Ái

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.26 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

1.12

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bác Ái