Thời tiết Ninh Bình theo giờ

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.55

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.56

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.03 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.68

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.33 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

81%

T6 21/06
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.51

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.05

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.52

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.84

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.77

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.04

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.47

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.29 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.31

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.41 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.3

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.5 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.97 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

85%

T7 22/06
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.99

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.53

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.25

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.22

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.51

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.05

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.1

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.22 km/h
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ninh Bình trong 12h tới

Thời tiết Ninh Bình

mây đen u ám

36°

mây đen u ám

Cảm giác như 43°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

37°

Độ ẩm

50%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.03 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

5.56

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Ninh Bình