Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình theo giờ

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.84

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.31

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.04

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.7

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

70%

T6 14/06
Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.52

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.08

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.91

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.99

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.11

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.59

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.97

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.03

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.99

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.24

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

76%

T7 15/06
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.82

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.37

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.29

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.26

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.14

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình trong 12h tới

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình

mây cụm

38°

mây cụm

Cảm giác như 43°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

38°

Độ ẩm

40%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.62 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

11.84

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Ninh Bình