Thời tiết Tam Điệp - Ninh Bình theo giờ

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

5.422 km

UV

12.95

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.92

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.1

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.71

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

9.875 km

UV

2.85

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.89

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

92%

T6 26/07
Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.52

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.43

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.68

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.48

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.12

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.84

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.73

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.73

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.56

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

80%

T7 27/07
Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.91

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.61

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.82

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.3

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.97

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tam Điệp - Ninh Bình trong 12h tới

Thời tiết Tam Điệp

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

70%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.13 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

11.92

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Tam Điệp