Dự báo thời tiết Huyện Yên Khánh - Ninh Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.2°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  40.9%
 • Lượng mưa
  2.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.7°/29.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.3°/33.6°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 19/06
mây đen u ám
36°

mây đen u ám

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.7°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  10.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.2°/30.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.7°/34.9°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 20/06
mưa vừa
36°

mưa vừa

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.4°/38.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43%
 • Lượng mưa
  2.62 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.8°/31°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.8°/34.9°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  5.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 21/06
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29.2°/37.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34%
 • Lượng mưa
  0.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.3°/30.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.4°/35.9°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  5.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29.9°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.6%
 • Lượng mưa
  5.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.5°/29.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.6°/34.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Khánh - Ninh Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Khánh - Ninh Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Khánh

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

36°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.48 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Khánh