Dự báo thời tiết Huyện Gia Viễn - Ninh Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.2%
 • Lượng mưa
  16.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/33.1°
 • pressure
  Áp suất
  995 hPa
 • wind
  Gió
  2.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/37.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  74.1%
 • Lượng mưa
  1.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.1°/29.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  995 hPa
 • wind
  Gió
  4.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 27/07
mây đen u ám
36°

mây đen u ám

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.8°/37.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.1°/29.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.1°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  998 hPa
 • wind
  Gió
  4.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 28/07
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.5°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66%
 • Lượng mưa
  2.07 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/28.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.4°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  998 hPa
 • wind
  Gió
  3.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 29/07
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  35.95 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.7°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • wind
  Gió
  3.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gia Viễn - Ninh Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Gia Viễn - Ninh Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Gia Viễn

mây rải rác

33°

mây rải rác

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

67%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.81 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0.86

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Gia Viễn