Dự báo thời tiết Vinh - Nghệ An 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.6%
 • Lượng mưa
  8.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.6°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa cường độ nặng
29°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  40.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  6.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  43.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.6°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  26.85 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  18.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vinh - Nghệ An 5 ngày tới

Lượng mưa Vinh - Nghệ An 5 ngày tới

Thời tiết Vinh

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Vinh